Andningsbaserad prediktering av intradialytisk hypotension

Diarienummer 2015-06530
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för Biomedicinsk Teknik
Bidrag från Vinnova 180 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Blodtrycksfall är den vanligaste komplikationen under hemodialys, och förekommer i ca 25% av alla behandlingar. För att minska patientens lidande är det önskvärt att kunna förutse och förhindra blodtrycksfall innan det inträffar. Målet med projektet var att undersöka om andningsinformation extraherad från trycksensorer dialysmaskinen kan användas för att prediktera blodtrycksfall.

Resultat och förväntade effekter

Inom projektet har en robust metod för extrahering andningsinformation och estimering av andningsfrekvens från trycksensorsignalerna utvecklats och testats; publicering av metoden i vetenskaplig tidskrift planeras. Möjligheterna att utveckla metoder för prediktering av blodtrycksfall baserat på extraherad andningsinformation har tyvärr begränsats av datatillgången.

Upplägg och genomförande

Projektledaren under bidragsperioden tillbringat arbetstid motsvarande 3 månaders heltidsarbete på Gambro-Lundia och på så sett fått värdefull industrierfarenhet. I enighet med projektplanen har en befintlig databas med över 600 dialysbehandlingar analyserat. Tyvärr visade sig endast är ett fåtal av dessa innehålla fullständigt annoterade episoder av akut symptomatiskt blodtrycksfall. Nya uppslag för gemensamma projekt har framkommit under arbetet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.