Analysera och optmiera samverkan för innovation

Diarienummer
Koordinator WEXXA COLLABORATIVE BUSINESS AB
Bidrag från Vinnova 902 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte med projektet var att utforma en samverkansstödjande tjänst som ökar innovationsförmågan i samverkanskritiska Vinnova-projekt. Målet var att utveckla, testa och sprida metoder och processer för att förhöja samverkansförmågan inom innovationsplattformar, projekt och offentliga verksamheter. Projektet har levererat en paketerad tjänst som har testats tillsammans med offentliga förvaltningar och inom Vinnovas Processledningsstöd.

Resultat och förväntade effekter

Projektets arbete har lett till övergripande insikter om hur innovationsplattformar, projekt och offentliga verksamheter arbetar med samverkan med fokus på innovation. Dessa insikter har höjt förståelsen om hur samverkan fungerar i den operativa vardagen och lett till att deltagande aktörer har reflekterat kring betydelsen av hur man samverkar och hur detta påverkar deras pågående satsningar på innovation men även andra förändringsinitiativ.

Upplägg och genomförande

Projektet har använt Wexxas modell för Samverkansanalyser samt relevant forskning. Huvudfasern bestod av: - Förstudie - Tjänsteutveckling av modellen Samverkan för innovation - Workshop med aktörer för omfattning och mål - Datainsamling via enkätverktyg - Analys av data och interaktiv dialog med aktörers arbetsgrupper - Workshop om resultat med aktörers ledningspersoner - Tjänsteutveckling av verktygslåda Insikter till aktiviteter för verksamhetsförbättring - Pilottest av verktygslådan med en av aktörerna

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 december 2017

Diarienummer 2017-05374

Statistik för sidan