Analysera och optmiera samverkan för innovation

Diarienummer 2017-05374
Koordinator WEXXA COLLABORATIVE BUSINESS AB
Bidrag från Vinnova 902 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - maj 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syfte med projektet är att utforma en samverkansstödjande tjänst som ökar innovationsförmågan i samverkanskritiska Vinnova-projekt. Mål för projektet är att utveckla, och genom ett pilotprojekt utvärdera metoder och processer för att förhöja samverkansförmågan inom innovationsplattformar och projekt. Ett annat mål är att, genom pilotstudien av den utformade tjänsten för samverkansinsikt, bidra till bättre samverkan för de parter som deltar i pilotstudien.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade effekterna är att bättre samverkan (över bland annat organisatoriska mellanrum) genererar ett ökat värde inom projekt och innovationsplattformar. Problem som uppstår som följd av samverkanssvårigheter eller hinder förväntas minska i konsekvens och förekomst. Konkreta exempel på effekter kan vara: bättre kunskapsintegration, ökat förtroende mellan projektparter och snabbare realisering av innovationer. Detta resulterar i en innovationsförmåga och kvalitet inom VINNOVA-projekt som karaktäriseras av komplexa samverkanskonstellationer.

Planerat upplägg och genomförande

Pilotarbete som går ut på att verifiera nyttan med en modifierad tjänst, samt att bidra med stöd till de aktörer i piloten. Förstudie: Identifiering av behov, samverkansproblem och insiktsmöjligheter. Definition av tjänst: Definition av tjänsten som syftar till att mäta, analysera, visualisera och följa upp samverkan. Urval för pilotstudie: Val av passande projekt och omfattning av pilotstudie, för att prova tjänsten. Genomförande pilot: Datainsamling, samverkansanalys och Validering av samverkansinsikter. Utvärdering av pilot: Utvärdering av genomförandet

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.