Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Analys med manikin för bättre geometrisk kvalitet vid manuell montering (AMIGO)

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Industri- och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 5 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - december 2022
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång Hållbar produktion - våren 2019

Syfte och mål

Målet med projektet är att med hjälp av en manikin analytiskt bestämma komplexitetsnivån för manuella monteringsoperationer för att uppnå bättre geometrisk kvalitet. Projektet avser att ta traditionellt mjuka värden och omvandla dessa till mätbara parametrar som går att proaktivt införliva i nya produkter och system. Syftet är att koppla ihop två forskningsspår för att ta fram en helhetslösning som möjliggör att analytiskt kunna simulera och proaktivt prediktera en systemlösning med avseende på både produktens kvalitet och montörens förutsättningar och arbetsmiljö.

Förväntade effekter och resultat

Forskningsresultaten förväntas skapa nya och förbättrade verktyg och arbetssätt för geometrisäkringsingenjörer och produktionsberedare som redan i tidig utvecklingsfas kommer att kunna prediktera monteringsrelaterade kvalitetsrisker analytiskt och problem förknippade med dessa. Att flytta en del av fokuset på monteringslösningar och processupplägg från beredningsfasen till konceptfasen gör det möjligt att korta tiden för utveckling av nya produkter. Det finns potential till avsevärt minskat slöseri av såväl mänskliga som miljömässiga och ekonomiska resurser.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras inom Wingquist Laboratory på Chalmers. Projektet kommer att bygga på fallstudier och utgå från verkliga kvalitetsproblem hos de medverkande fordonstillverkarna Volvo Cars, AB Volvo GTT, CEVT, NEVS och Scania CV AB. Forskningen kommer att baseras dels på tidigare resultat från Vinnova projekt, dels på data från ett antal nya produktkoncept. Syftet är att få ett tillräckligt urval för att kunna generalisera resultaten. Ett examensarbete planeras. Tre arbetspaket kommer att ingå i upplägget. Projekttid 20191021-20221231.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 april 2021

Diarienummer 2019-03111

Statistik för sidan