Analys av ostrukturerad bild och videodata för att effektivisera klädhandeln

Diarienummer 2017-01528
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för data- och systemvetenskap
Bidrag från Vinnova 231 266 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - juni 2018
Status Beslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation 2017 1

Syfte och mål

Detta projekt adderar kunskap genom att bjuda in professor Oskar Juhlin till gruppen ´Business Innovation´ inom H&M i Stockholm. Han ska, under 3 månader, undersöka de möjligheter och utmaningar som föreligger i den framväxande s.k.´big data analysis´-tekniken, och dess möjligheter att hantera ostrukturerad data, med ett speciellt fokus på foto och video. Han ska generera tekniktillämningar och beskriva möjligheter och utmaningar med tekniken som stöd för trendanalys vid inköp på H&M.

Förväntade effekter och resultat

Specificering av problem och möjligheter med den nya tekniken Förslag på åtgärder för att öka nytta av den nya tekniken i klädhandeln

Planerat upplägg och genomförande

Oskar kommer att intervjua nyckelpersoner inom både klädindustrin och forskningen och därefter presentera förslag på åtgärder.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.