Aktivt och snabbinstallerat brandskydd för riskutsatta boendegrupper på en internationell marknad.

Diarienummer 2016-01233
Koordinator Q-FOG I NORA AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag våren 2016 Y

Syfte och mål

Projektet syftade och ledde till utvecklingen av nya vattendimmunstycken för automatisk boendesprinkler med högtryck som ger högre effektivitet vid brandbekämpning samt lägre energiförbrukning.

Resultat och förväntade effekter

Med ny teknologi för att producera högtrycksdimma dynamiskt finns en stor potential att kunna serietillverka effektiva mobila boendesprinklers för användning i bostäder där flest dödsbränder återfinns.

Upplägg och genomförande

I samarbete med underleverantörer, tekniska lärosäten och egen utvecklingspersonal har olika principer och koncept för att framställa vattendimma med olika tryck testats och verifierats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.