Åkroken Business Incubator - Västernorrlands regionala inkubator

Diarienummer 2015-06386
Koordinator Åkroken Science Park AB - Åkroken Business Incubator
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Erfarenhetsutbyte Inkubatorer

Syfte och mål

Genom samarbete med andra inkubatorer inom Fyrklövern har vi aktivt tagit del av lärande och erfarenhetsutbyte, både i Sverige och internationellt. Vi har deltagit i Sveriges Innovationsriksdag med alla medarbetare, och vi har även deltagit i ERFA - SISP-möten för alla inkubatorledare och kommunikatörer i Sverige. Förutom dessa träffar har vi haft ERFA-möten med bland annat Uminova, Movexum, Dalarna Science Park och Skellefteå Science City. Vi har även deltagit i Peer Reviews tillsammans med SISP, Peak Region Incubator i Östersund, Movexum i Gävle och Ideon Innovation i Lund.

Resultat och förväntade effekter

Samarbetet har bland annat lett till en avsiktsförklaring mellan oss och några av de övriga inkubatorledarna inom Fyrklövern, som vi gemensamt haft mycket stor nytta av. Genom erfarenhetsutbytet har vi fått lärdomar, effektiviserat och utvecklat våra processer, något som har gjort oss till en starkare och mer kompetent aktör, med en starkare position regionalt, nationellt och internationellt.

Upplägg och genomförande

Erfarenhetsutbytet har inneburit ett bredare och djupare samarbete mellan företagsinkubatorernas ledare och medarbetare, som haft regelbundna träffar för att lära av varandra. Bland annat har en gemensam IT-plattform för utbyte av verktyg för affärsutveckling upprättats och vi har tillsammans arrangerat och genomfört Scandinavian Startup Week, där vi tagit våra bästa startups till Storbritannien och Kanada för att möta investerare, få inspiration och göra affärer.

Externa länkar

www.bizmaker.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.