Åkroken Business Incubator - Västernorrlands regionala inkubator

Diarienummer 2015-06386
Koordinator Åkroken Science Park AB - Åkroken Business Incubator
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2017
Status Pågående