Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden - steg 3

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden, Göteborg
Bidrag från Vinnova 15 658 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - februari 2020
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering

Syfte och mål

Projekt syftade till en mer hållbar industriell utveckling, genom att ge förutsättningar för en produktion och konsumtion av offentliga möbler som är mer resurseffektiv, mindre miljöbelastande och samtidigt stärker företagens internationella konkurrenskraft. Målet var att företag och kunder skulle ha testat utvecklade affärsmodellkoncept för mer cirkulära möbelflöden i praktisk tillämpning och ha processer redo för användning av lösningar i större skala.

Resultat och förväntade effekter

Genom projektet har parterna utvecklat affärsmodeller och rutiner, lanserat nya produkter, föreslagit certifieringslösningar och infört nya upphandlingsföremål och kundkrav. Effekter ses i form av: * ökad acceptans för cirkulära affärsmodeller hos beställare och brukare * att möbelproducenter, inredare och återförsäljare organiserar för cirkulära materialflöden * att möbler i högre grad är designade för cirkulära affärsmodeller och * att Svensk möbelbransch inspirerar andra till cirkulär ekonomi

Upplägg och genomförande

Konsortiet formades för att representera hela affärsekosystemet från leverantörer, producenter, möbeldesigners, återbrukare, återförsäljare och inredningsarkitekter, till kundparter och stöttande aktörer som märkningsorganisationer och branschorgan. Arbetet utfördes inom ”Produkt och marknadsutveckling”, ”Kundarena”, ”Märkning och spårbarhet” samt ”Kommunikation och processledning”, där varje part stöttades av forskaparterna i sin egen utveckling, och deltog i utbyte med övriga parter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 maj 2020

Diarienummer 2017-03735

Statistik för sidan