Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden - steg 3

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden, Göteborg
Bidrag från Vinnova 15 658 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - februari 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering

Syfte och mål

Projektet syftar till att möta samhällets behov av att ta till vara alla typer av resurser bättre för att skapa en mer hållbar industriell utveckling. Detta ska ske genom att ge förutsättningar för en produktion och konsumtion av offentliga möbler som är mer resurseffektiv, mindre miljöbelastande och samtidigt stärker företagens internationella konkurrenskraft. Målet är att företag och kunder ska ha testat utvecklade affärsmodellskoncept i praktiken och ha processer redo för användning av lösningar i större skala.

Förväntade effekter och resultat

Efter ett lyckat projekt har vi ändrat inte bara synsätt utan också förutsättningar för en ny praxis inom branschen för offentliga möbler i Sverige. Cirkulära affärskoncept är då testade i praktiken. Såväl säljande som köpande aktörer har fått organisationer och verktyg på plats som möjliggör systematiskt och storskaligt arbete med cirkulära möbelflöden som en naturlig del i ordinarie verksamhet. På längre sikt är både synsätt och praxis ändrat i branschen på så sätt att cirkulära lösningar är en naturlig del i erbjudande och efterfrågan av offentliga möbler.

Planerat upplägg och genomförande

Arbete med så stort konsortium som vi har är en utmaning. Våra aktiviteter syftar därför till att varje part självständigt driver sin affärsutveckling så att bestående förändringar nås efter avslut. Samtidigt finns gemensamma nyckelfrågor identifierade. Arbetet är uppdelat i egna respektive gemensamma aktiviteter. Erfarenheter och slutsatser från den egna verksamheten kommer löpande in i de gemensamma diskussionerna genom workshops och kommunikation. Projektets arbetspaket är: Kundarena, Produkt- och marknadsutveckling, Märkning och spårbarhet, samt Kommunikation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-03735

Statistik för sidan