ACO Advanced Conveyor Belt System

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - ProcessIT Innovations
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Syfte och mål

Projektet syftade till en prototyp för insamling av data från bandtransportörrullar i industrimiljö, verifiera möjlighet till vibrationsanalys och ultraljudsbestämning av bandposition samt skapa ett marknadskoncept. Tester med vibrationsanalys gav positiva resultat men ultraljudstesterna visade på problem som kräver nya ideer för att använda denna metod. Prototyp finns framtagen och informationskedjan är säkerställd. Vi ser möjlighet att sälja som produkt men även som tjänst som marknadskoncept, arbete fortgår under nye ägaren med projektparterna.

Resultat och förväntade effekter

ACO projektet har utvecklat energieffektiva metoder för insamling av sensordata från batteridrivna, trådlösa sensorplattformar. De nya metoderna för att samla in t.ex. vibrationsdata trådlöst kan användas för att möjliggöra prediktivt underhåll genom t.ex. vibrationsanalys. De system som utvecklats i ACO klarar flerårig batteridrift med hög nivå på säker överföring genom stark kryptering. Ultraljudspositionering av transportörband har testats och bedömts inte kunna nyttjas i produktionsmiljö. En produkt förväntas kunna nå marknaden genom fortsatt arbete med nya ägaren.

Upplägg och genomförande

Projektet delades in i etapper med elektronikuppdatering, mättester, rullproduktion, informationspresentation och marknadseffekter. Elektronik, mättester och informationspresentation har fungerat men rullproduktion och marknadsanalys har blivit kraftigt påverkade av rulleverantörens konkurs under projekttiden. Ny ägare av produktionen finns och ett värdefullt samarbete med fokus på informationshantering är etablerat. Tidig identifiering av en projektparts problem är väsentligt men ändå svårt att hantera i ett litet projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-02424

Statistik för sidan