A Novel multijunction capillary isoelectric focusing fractionator for proteomics

Diarienummer 2015-04208
Koordinator Karolinska Institutet - Department of Medical Biochemistry and Biophysics
Bidrag från Vinnova 1 756 281 kronor
Projektets löptid september 2015 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering
Ansökningsomgång Eurostars medfinansiering 2014-2015

Syfte och mål

Ett av främsta mål med projektet var att bygga byggt ett antal pI-Trap instrument och sälja dem. Biomotif AB har byggt ett antal pI-Trap prototyper, ett nytt separations verktyg för proteomiken. Några instrument har redan installerats för utprovning och feedback hos klienter i Sverige, Holland och Frankrike. Vi på KI har också köpt ett pI-Trap instrument, och testat det noggrant in vårt proteomiklab.

Resultat och förväntade effekter

Biomotif och KI har tillsammans utvecklat ett nytt instrument för analytisk separation som kommer att vara mycket viktigt i alla laboratorier som sysslar med proteomiken. Metoden är baserat på isoelektrisk fokusering av peptider och proteiner i komplexa matriser såsom blodplasma. pI-Trap har ett protokoll för protein fraktionering inom deep-proteomics . Detta öppnar för nya möjligheter inom detta forskningsfältet.

Upplägg och genomförande

Ett antal våra samarbetspartner i olika projekt har identifierats som “early adopters” som är villiga att investera sin tid för att utvärdera vår ny teknologi. De flesta fick väldigt positiv erfarenhet med pI-Trap instrumentet.

Externa länkar

pI Trap instrument for separation of peptides and proteins in complex biological samples

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.