Svenska Solenergiplattformen

Diarienummer 2013-02820
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för kemi - Ångström
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Kortsiktigt vill vi samla svensk styrka med VINNOVA:s stöd för att påverka EU:s program Horisont 2020. Långsiktigt söker vi samverkansvinster i forskning och utveckling av företagande, så att Sverige kan vara en ledande kunskaps-, innovations- och företagsnation inom framtidens teknologier för produktion av både solel och solbränslen.

Resultat och förväntade effekter

Koordinering av forskargrupperna och företagen inom Plattformen leder till större synlighet för solenergitekniker och -forskning i Sverige. En ökad synlighet och kunskap om solenergi, samt en inhemsk marknad är bra förutsättningar för att få riskkapital för nya företag. Grupper i Plattformen har varit aktiva i AMPEAs (ett s.k. Joint Programme inom EU:s European Energy Research Alliance) styrgrupp för att lägga grund för solbränsleforskning inom H2020.

Upplägg och genomförande

Vår Workshop ledde till nya kontakter och att flera företag anslöt sig. Vårt arbete med synlighet inom Sverige kommer att utökas, vilket långsiktigt kan påverka svensk finansiering av forskning, utveckling och företagande inom solenergiområdet. Aktiviteten i EU:s AMPEA- och Photovoltaics-plattformar är långsiktigt riktad mot H2020-utlysningarna 2016-17.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.