Påverkansplattform Transport Horizon 2020

Diarienummer 2013-05550
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 1 150 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Strategin har varit att nå två mål: 1)Öka möjligheterna för att Svenska FoI-intressen får genomslag i kommande program och utlysningar. 2)Bidra till att Svenska intressenter skapar nationella och europeiska konsortier för ökat deltagande i projekt som svar på genomförda utlysningar i H2020.

Resultat och förväntade effekter

Forum har erbjudit finansiellt och kompetensmässigt stöd för att identifiera lämpliga områden och aktörer i H2020. Forums färdplaner har analyserats för att kunna växla upp mot den Europeiska arenan. En undersökning har genomförts för att fånga de svenska forsknings- och innovationsaktörer syn på transport programmet i Horisont 2020. En konferens i Bryssel tillsammans med andra plattformar (Skog och Bränsle (f3)), fokus på transporteffektivitet. Stöd för framtagandet av underlag för inspel till Kommissionens arbete med Strategic Transport Research Arena (STRIA).

Upplägg och genomförande

Forum har använt sin hemsida för att sprida information om det stöd Forum har erbjudit (resebidrag, konsortiebidrag) Forums färdplaner har kunnat användas i det Europeiska samarbetet Forum har kartlagt svagheter i tidigare arbetsprogram som kan användas i kommande arbete Forum har etablerat kontakt med representanter i ERRTRAC och fortsätter arbetet med de övriga teknikplattformar i det kommande arbetet Forum har arrangerat ett gemensamt event med andra plattformar (Skog, F3) det finns intresse att genomföra även nästa år. Kartläggning av intressen för nya forskningsinsatser

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.