Nationell påverkansplattform inom Energi - Energieffektiva och klimatneutrala energisystem inom Horizon 2020

Diarienummer 2014-01759
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Eskilstuna
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - januari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med plattformsarbetet är uppfyllt, i särskilt då kommande ansökan om B-plattform avser att inkludera utvalda delar inom energieffektivt och klimatneutralt energisystem, som kombineras med påverkansplattformen Förnybar produktion av värme och kyla. En naturlig mötesplats ligger inom ramen för den framtida smarta staden och dess energisystem (el, värme och andra alternativa energibärare). Komplexa frågeställningar uppstår där energisystemen möts och behöver interagera, och ett behov att integrera framtidens energisystem med samhällsviktiga infrastrukturer.

Resultat och förväntade effekter

Initialt påverkansarbete har påbörjats. Möten (DG Energy, Svenska representationen i EU, kanslichef för MEP) och events (HUB2014) har genomförts. Flera nätverk har identifierats och adresserats (ERRIN, SEDC). Besök har genomförts på GA Smart Grids. även regionala påverkansvägar har undersökts (ex. Stockholmsregionens EU kontor). även viss Insikt kring arbetet inom Industri-, forsknings- och energiutskottet ITRE har erhållits. Möte hölls även med representanter från staben kring Kommissionär Oettingers (juni 2014). Påverkansarbetet kan utvecklas via EIP/ETPs.

Upplägg och genomförande

Arbetet med A-plattformen har utförts enligt plan. Projektgruppen har byggt en ökad förståelse kring H2020 och de olika programmen. En stor del av arbetet har lagt på att träffa personer inom Energimyndigheten, Vinnova och andra representanter (svenska och EU) för att diskutera påverkansvägar inom H2020. Plattformen har expanderat mot plattformen ´Förnybar värme och kyla´ och kommande ansökan avser att även arbeta mot forskarskolan i Resurseffektiva system (REESBE) där både SP och MDH är partners. Flera viktiga nyckelpersoner och events har både identifierats och besökts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.