Hållbart nyttjande av resursen skog

Diarienummer 2013-02868
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Fakulteten för skogsvetenskap
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - april 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

SusFors syfte är att genom påverkansarbete verka för ökad tillgång av finansiering från Horizon 2020 för forskning och innovation om ´Sustainable use of forest resources´. SusFor kompletterar de satsningar och initiativ som görs inom ramen för NRA. Projektet verkar också för ökad samverkan mellan aktörer inom den skogliga sektorn för att positionera ´Skogen´ som ett svenskt styrkeområde på den europeiska arenan. Plattformens syfte och mål är långsiktiga. Sett till den korta tid plattformen har varit verksam är resultaten över förväntan.

Resultat och förväntade effekter

SusFor har ett relativt smalt fokusområde, väl förankrat i den nationella forskningsagendan NRA. Med ett tydligt fokus har SusFor kunnat arbeta effektivt och enkelt identifiera kanaler för påverkan. SusFor har arbetat mest mot forskningsutförare men avser att utveckla samarbetet med näringen. SusFor har identifierat och spelat in viktiga topics till H2020. Arbetet har varit effektivt och framgångsrikt men kan utvecklas ytterligare. Det internationella samarbetet ska utvecklas för att effektivisera påverkansarbetet genom att framföra samma budskap via flera olika kanaler.

Upplägg och genomförande

SusFor: - Är en plattform med Sveriges lantbruksuniversitet, Skogforsk, Skogsindustrierna, Umeå universitet och den Europeiska Skogsteknikplattformen som huvudaktörer - Samverkar med aktörer inom skoglig FoI (nationellt och internationellt) för att stärka deltagandet i EU-programmen - Fångar upp och definierar ämnesområden som är viktiga för Skogssverige som inte får tillräckligt gehör i Bryssel - Verkar för att påverka innehållet i arbetsprogram och för att öka svenskt deltagande i Horizon 2020 - Kompletterar arbetet som görs inom NRA, SRA/FTP och BioInnovation

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.