Förnybar produktion av värme och kyla samt el i kombination med värmeproduktion

Diarienummer 2014-01708
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Energiteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Initieringsprojektet syftade till att etablera ett svenskt nätverk för påverkan inom förnybar värme och kyla. I dagsläget har tio organisationer engagerat sig, varav fyra från akademi/institut och fyra branschorganisationer. Genom branschorganisationerna finns möjlighet att nå ut till en större mängd företag.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är att ett nätverk som har enats kring en strategi om hur påverka möjligheter i H2020 har bildats. Främst kommer påverkan ske via den europeiska teknikplattformen Renewable Heating and Cooling European Technology Plattform (RHC-ETP), dock saknas resurser att aktivt öka engagemanget i RHC-ETP, liksom genom andra nätverk/plattformar, utöver befintlig nivå. Det samma gäller kommunikation riktad mot svenska företag om möjligheterna att aktivt delta i H2020. Förväntade effekter utöver ´business as usual´ är därför måttliga i väntan på finansiering (tidigast 1 jan 2016)

Upplägg och genomförande

Arbetet har lagts upp med utgångspunkt i den europeiska teknikplattformen RHC-ETPs struktur som består av bioenergi, solenergi, geoenergi, samt ´cross-cutting´ som inkluderar fjärrvärme och värmepumpande tekniker. Förutom RHC-ETP har inter-regional påverkan och även andra plattformar identifierats som möjligheter för framtida påverkan Under etableringen har uppsökande verksamhet, möten och workshops anordnats med fokus på att få en bas för vidare expansion av plattformen efter etableringsfasen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.