Deep Green Challenge - genomförande

Diarienummer
Koordinator Skanska Sverige AB - Skanska Sverige AB, Warfvinges väg 25
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har haft som syfte och mål att ge Skanska kännedom om nya tekniska lösningar och tjänster som kan implementeras i byggverksamheten och bidra till Skanskas interna mål om mörkgrönt byggande. Tävlingen fick in ca 60 ansökningar och de tio finalisterna har stor potential att ta Skanskas projekt mot det mörkgröna målet. Tävlingen skapade internt engagemang på många håll inom Skanska och gav förutsättningar för att tvärfunktionellt utvärdera ny teknik, vilket får anses vara en viktig intern vinst.

Resultat och förväntade effekter

Genom tävlingen har Skanska engagerat flera olika interna enheter för att utvärdera de ca 60 inkomna lösningarna. Detta nya tvärfunktionella forum har gett våra experter tid och en metod för att utvärdera tekniker och behov ur ett miljöperspektiv. Engagemanget har varit stort och tävlingen har fungerat som en informationsspridare av Skanskas mörkgröna miljöambition och om finalisternas lösningar, både internt och externt.

Upplägg och genomförande

Upplägget av Deep Green Challenge har visat sig vara lyckat och har varit en strukturerad metod att luta sig mot. Största utmaningen har dock varit bristen på tid. Mer tid hade behövts för utlysning och informationsspridning för att få in fler intressanta bidrag till tävlingen. Mer tid hade även behövts till utvärdering samt kunskapsförflyttning mellan gallringsgrupper och hela vägen till juryn. Vinnarna är nu matchade med byggprojekt och en utvärdering kvarstår.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.