Blue Growth Sweden

Diarienummer 2013-02824
Koordinator Göteborgs Universitet - Göteborgs miljövetenskapliga centrum
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet hade som mål att bilda en samverkansplattform med bred nationell och tematisk förankring samt att ansöka om Erbjudande B för att bilda påverkansplattformen Blue Growth Sweden. Detta mål har mycket väl uppfyllts. Ett brett partnerskap från akademien, institut, bransch, myndigheter och intresseorganisationer inom den marina och maritima sektorn har ställt sig bakom Blue Growth Sweden-plattformen och som projektets huvudsakliga leverans har en ansökan om att bilda en nationell påverkansplattform skickats in till VINNOVA.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i ett brett partnerskap från akademien, institut, bransch, myndigheter och intresseorganisationer som har ställt sig bakom Blue Growth Sweden-plattformen. Detta partnerskap har starka intressen att prioriterade områden lyfts fram inom EU:s programskrivningar och utlysningar. Med stöd och finansiering för den föreslagna projektorganisationen för strategiskt påverkansarbete (ansökan B) finns det mycket goda möjligheter för ökat deltagande i EU:s FoI-program för svenska aktörer verksamma inom blå tillväxt-området.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg har varit att (1). Kartlägga svenska aktörer inom den marina och maritima sektorn och skapa en nätverkslista (2). Utforma och genomföra en enkätundersökning för att analysera aktörernas intresse för EU-samarbeten inom Blue-Growth-området samt för att delta i påverkansplattformen (3) Genomföra en workshop med aktörer för att förankra sakområden samt (4). Utifrån resultaten från punkt 1-3 skriva en ansökan om att bilda en nationell påverkansplattform Blue Growth Sweden.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.