Aerodynamik för Robusta och Optimerade Strukturer

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Avd 7161
Bidrag från Vinnova 1 875 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att göra experimentella prov av prestanda och aerodynamik i nästa generations optimerade turbinutloppsstrukturer. I en ny provrigg på Chalmers Tekniska Högskola skulle mätningar ge ny kunskap om fysikaliska fenomen och validera beräkningsmetoder.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har gett mycket värdefull ny kunskap om strömningen i en turbinutloppsstruktur. Vi har dessutom validerat beräkningsmetoder. Kanske ännu viktigare så har vi färdigställt en ny världsunik provrigg för turbinutloppsstrukturer, som kommer att möjliggöra mycket intressant forskning under de kommande åren.

Upplägg och genomförande

Ett nära samarbete mellan Chalmers Tekniska Högskola och GKN Engine Systems Sweden har möjliggjort uppbyggandet av en ny provrigg och genomförandet av en värdefull mät-kampanj. Projektet har även finansierat en doktorand ifrån Licentiatexamen till Doktorsexamen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.