3-dagars läkemedelsutvecklingskurs

Diarienummer 2015-06532
Koordinator LÄKEMEDELSAKADEMIN I STOCKHOLM AB - Läkemedelsakademien
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte: Att fler personer inom små och medelstora läkemedelsutvecklingsbolag ska få ökad kunskap om den komplexa processen att ta fram läkemedel. Mål: Att ge kursdeltagarna insikt i den komplexa processen att ta fram ett läkemedel från start till mål. Målgruppen var i första hand anställda på småföretag (SME). Måluppfyllelse: Efter kursen ansåg sig kursdeltagarna (84.5 % från SME) ha fått en helhetsbild av de olika delarna i läkemedelsutvecklingsprocessen. De flesta av deltagare var från SME-bolag. Därför anses både syftet och målet med läkemedelsutvecklingskursen vara uppnådda.

Resultat och förväntade effekter

Personal som arbetar i SME-bolag har ofta djup kunskap inom ett snävt område, men saknar ofta en helhetsbild för att framgångsrikt ta ett läkemedel fram till marknad. Kursdeltagarna var mycket nöjda med utbildning och kände sig bättre bekanta med hela läkemedelsutvecklingsprocessen och som en påläst kravställare gentemot konsulter, CRO, och andra aktörer som deltar i läkemedelsutvecklingen. De nyförvärvade kunskaperna kommer i förlängningen att leda till snabbare och mer kostnadseffektiva sätt att driva utvecklingsprojekt och därigenom till fler läkemedel som når patienten.

Upplägg och genomförande

Kursen täckte in hela kedjan i läkemedelsutvecklingen på en övergripande nivå . Samtliga föreläsare (24) är aktiva inom läkemedelsutveckling och kunde därför dela med sig sina kunskaper och erfarenhet inom området. Utbildningen (3 dagar) genomfördes under våren (14 - 16 mars 2016). Tidpunkten ansågs av deltagarna som mycket lämplig. Kursen blev fulltecknad (45 deltagare). Vi redan har 15 anmälda deltagare till nästa utbildningstillfälle som skall hållas under våren 2017. Enligt deltagarnas önskemål kommer utveckling av biologiska läkemedel att ingå i den kommande utbildning.

Externa länkar

Läkemedelsakademins hemsida.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.