3 D Litecomp Sandwich lattviktsteknologi - hypotesprovning pa stora fordonsstrukturer

Diarienummer 2012-02491
Koordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Göteborg
Bidrag från Vinnova 485 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - september 2013
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång FFI Hållbar produktionsteknik - hypotesprövning 2012

Syfte och mål

Projektet avsag att provtillverka en 7 m bussida med 3D Litecomp Sandwich teknologi for att evaluera produktionshastighet och produktegenskaper. Tekniken innebar att . Tekniken anvander sig av miljovanliga material som sojabons baserad polyester och glasfiber och det ar en sluten teknik med minimala utslapp. Sandwichmaterialet ar i form av polymersfarer 3-6mm. Fokus i projektet ar tekniken att semiautomatiskt tacka sfarerna med ett lager av polyester samt fylla sandwichmaterialet (sfarerna) tillrackligt snabbt for att kunna producera 5 - 10 stora stukturer per timma.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet blev att vi kunde med var framtagna utrustning fylla 50 liter corematerial per minut. I produktion ar 30-35 liter per minut praktiskt mojligt pga start och stop. Vi kan da fylla en 4 kvm stor sidomodul med snitttjocklek 30 mm pa ca 4 min vilket var malet. Vi forsoker i nasta steg att korta ned cykeltiden genom att kombinera sfarfyllnad med ett nyutvecklat polymerskum med liknande hallfasthet.

Upplägg och genomförande

Vi byggde en testfyllnadsutrustnig ihop med Trelleborg for att automatiskt vata sfarerna och fylla dem som core material och testade den ner till 10 mm core i komplexa former. Efter detta steg testade vi att att bygga en sidomodul for en Coman buss. VI testade process tid and produktion kostnad.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.