122 GHz Miniatyreserad Hög-resolution Radarsensor for tillämpningar inom IoT och Autonoma System

Diarienummer 2018-01529
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Rise Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 2 615 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt