1 000 nya affärsidéer som får Sverige att växa!

Diarienummer 2015-04056
Koordinator Sveriges Ingenjörer
Bidrag från Vinnova 415 596 kronor
Projektets löptid september 2015 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att tillvarata idékraften hos yrkesverksamma ingenjörer som av olika skäl inte förverkligar sina idéer. Det är ett långsiktigt arbete som nu fortgår med ny insikt från projektet. Målet var att bygga en ny modell för att hjälpa yrkesverksamma ingenjörer där de kan utveckla sina idéer. Att bygga en modell kan inte göras av Sveriges Ingenjörer enbart men resultatet är en bas för fortsatt modellbyggande.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har påbörjat framtagandet av en praktiskt användbar metod som ska stötta yrkesverksamma ingenjörers idéutveckling med stöd från Sveriges Ingenjörer, Vinnova och regionala innovationsfrämjande aktörer. En fullskalig metod kräver engagemang från fler aktörer än Sveriges Ingenjörer som varit enda part i detta projekt. Att inspiration från förebilder och att vara verksam i en innovativ miljö spelar stor roll har bekräftats. Delmålet att lyfta fram förebilder som verkar enligt föreslagen metod går inte att bedöma än.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit ett pilotprojekt som bedrivits i en region under en tid av tio månader och då anordnat utbildningsträffar och arbetsmöten. De deltagande ingenjörerna har uppskattat ett välorganiserat initiativ med tydlig information och effektiva arbetsmöten. Projektet har varit lätt att delta i vilket setts som en förutsättning för deltagandet. Projektet har uppfattats som en länk mellan personer med idéer och de olika aktörer inom innovation som finns.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.