Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Systemakupunktur – ett verktyg för att möta världens stora utmaningar

Vi kan och måste transformera system för att i tid hantera vår tids komplexa och storskaliga samhällsutmaningar. Budskapet förmedlades av Banny Banerjee, ansvarig för Stanford Changelabs, när han besökte Vinnova. Han presenterar ”systemakupunktur” som är en metod för att uppnå den omställning som krävs.

Banny Banerjee beskriver systemakupunktur som ett processverktyg för beslutsfattare, organisationer och näringsliv som kan användas för att hitta gemensamma lösningar på problem som är storskaliga och systemöverskridande med hög risk. Som exempel på komplexa problem nämner han hotet mot biologisk mångfald och klimatkrisen men också välfärdssektorns utmaningar.

- Systemöverskridande utmaningar behöver lösningar på systemnivå. Storskaliga utmaningar behöver storskaliga lösningar. Det kräver innovation på en helt ny nivå, säger Banny Banerjee.

Utgångspunkten är att anta ett systemperspektiv på problemet och inte väja för komplexiteten. Åtgärder ska sättas in där de kan få störst effekt i hela systemet och bidra till den omställning som krävs. För att lyckas behöver personer och organisationer i alla delar av samhället bidra till omställningen.

Sex tips på hur en organisation kan börja arbeta med systemakupunktur:

  1. Omfamna komplexiteten i problemet och anta ett systemperspektiv
  2. Ta med systeminnovation in i era processer och dagliga rutiner
  3. Satsa på system-ledarskapet - ledarskapets natur behöver förändras
  4. Gör strukturella förändringar mot en kultur som främjar systeminnovationer
  5. Skapa samordnade initiativ och gemensamma målbilder, missions, med flera olika aktörer
  6. Bygg plattformar för skalad transformation

Se hela seminariet

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

Senast uppdaterad 11 oktober 2019

Statistik för sidan