Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Livsmedelsverket skapar nya regelverk som fungerar för rennäringen

När Livsmedelsverket provade att arbeta i policylabb med rennäringen började man ta fram smarta regeländringar som verkligen kan fungera för näringen. - Jag har fått upp ögonen för hur mycket vi har att vinna med det här arbetssättet. Som projektledare för ett stort regeringsuppdrag om att modernisera köttkontrollen tänker jag föreslå att vi arbetar i policylabb.

- Först lät det avancerat, men när vi satte oss in i arbetssättet var det inga konstigheter, däremot gav det ett bättre resultat än vi hade fått annars.

Torbjörn Axelsson, senior veterinärinspektör på Livsmedelsverket, är nöjd med första försöket att jobba i policylabb efter stöd från Vinnova.

Hur kom ni i kontakt med Vinnovas satsning på policylabb?

- Vinnova besökte oss för att berätta om arbetssättet i policylabb. De frågade om vi ville testa, och det ville vi gärna. 

På vilket sätt såg du att Livsmedelsverket kunde ha nytta av att jobba i policylabb?

- Just då höll vi på att ta fram en ny föreskrift med regler om hur slakt ska föranmälas för veterinärkontroll. Under remissrundan hade vi fått mycket kritik från rennäringen som inte tyckte att föreskriften var bra. Vi insåg att det fanns ett behov av att titta närmare på de problemen som hade framförts. Och istället för att bara köra på i våra vanliga rutiner ville vi testa något nytt och se om vi kunde få nya insikter och resultat.

Vad handlade ert första projekt om - där ni använde er av att jobba i policylabb?

När renarna ska slaktas ska vår personal först kontrollera renen före slakt och sedan köttet efter slakt. Rennäringen ansåg att våra regelförslag satte käppar i hjulet för dem och att vi inte förstod deras speciella förutsättningar. Eftersom vi dessutom upplevde att det fanns ganska mycket spänningar mellan näring och myndighet ville vi prova att jobba med policylabb som arbetssätt och den metodik man använder där. Förhoppningen var att vi som myndighet skulle komma närmare och få bättre förståelse för aktörerna inom näringen och få fram ett resultat som är bättre för båda parter.

Fick stöd från Vinnova

Vi sökte pengar från Vinnova i juni 2018 och fick stöd och tips från dem om hur vi kunde lägga upp arbetet. Efter en inledande planeringsfas genomförde vi i september en halvdags workshop i Kiruna där vi hade bjudit in företrädare för både renägarna, renslakterierna och våra egna kontrollfunktioner. Vi började med att näringens representanter fick berätta om sina förutsättningar och behov, så att vi kunde lyssna och lära och öka våra insikter. En annan del av mötet ägnades åt att tillsammans försöka generera nya lösningar och förslag.

Hur gick det första projektet?

Konsulten som höll i processen håller fortfarande på och sammanställer rapporten och utifrån det ska vi se över vad vi kan göra åt det liggande förslaget. Sedan ska det ut på remissrunda vid årsskiftet och då är vi tillbaka i våra vanliga rutiner.

Vad fick ni för resultat?

Vi fick ökade insikter och kunskaper om näringen. Dessutom fick vi god respons från näringen, och samtalsklimatet blev bättre än vad det annars lätt blir.

Hur kommer ni att jobba vidare med de erfarenheter ni fått från att jobba i policylabb?

Personligen har jag fått upp ögonen för hur mycket vi har att vinna med det här arbetssättet. Jag är projektledare för ett stort regeringsuppdrag som handlar om att modernisera köttkontrollen och där tänker jag föreslå att vi anammar det här arbetssättet. Kanske inte rakt av men i de delar där man kan förvänta sig att det blir ett bättre resultat i slutändan när man jobbar så här. Det kanske inte passar allt arbete vi gör, men där det passar in ser jag bara fördelar.

Kontakt

Vill du veta mer om Vinnovas arbete i policylabb? Kontakta oss gärna. 

Jakob Hellman

Enhetschef

Tobias Öhman

Handläggare

Filip Kjellgren

Handläggare

Senast uppdaterad 21 juni 2023

Statistik för sidan