Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Skatteverket utvecklar nya regler för delningsekonomin

- Vi vill göra det lätt att göra rätt, och att arbeta i policylabb är ett fantastiskt sätt att förstå hur viktigt just det är för våra kunder. Rebecca Filis, sektionschef på Skatteverket är mycket nöjd med att hon fick möjlighet att jobba i policylabb med Vinnova för att utveckla regler och tjänster i den nya delningsekonomin.

Det var i samband med Skatteverkets analyser och dialoger med plattformsföretagen i delningsekonomin som de förstod att de behövde utveckla nya regler. Regler som kan hantera de situationer som uppstår kopplat till delningsekonomin.

- I det arbetet hade jag följt liknande projekt utomlands där man använt sig av policylabb som arbetsform och jag tyckte att det verkade intressant.

Så när Vinnova hörde av sig med frågan om Skatteverket ville testa att arbeta i policylabb var Rebecca Filis inte svårövertalad.

- Det var snarare så att jag hoppade av glädje, säger hon.

På vilket sätt såg du att Skatteverket kunde ha nytta av att arbeta i policylabb?

- När vi analyserade delningsekonomin 2016 såg vi att det fanns problem med att få aktörerna att följa befintliga regler. Regelverket är helt enkelt inte anpassat efter delningsekonomin. Därför behöver vi prata med och lyssna på både plattformar och användare för att se hur det här kan göras enklare och bättre. Och då är policylabb ett perfekt verktyg.

Hur fick du med dina kollegor på iden att jobba i policylabb?

Det var svårt först för det var många som tyckte att arbetsformen verkade flummig, eller så hade de helt enkelt för lite tid. Samtidigt säger våra nya riktlinjer att vi ska sätta kunden i centrum, vara i kundens miljö och sätta ett kundperspektiv på frågorna – allt det som policylabb gör. När vi kunde visa den kopplingen var det betydligt lättare att få med folk i projektet. Sedan hjälpte det såklart att vi fick bidrag från Vinnova som täckte konsultkostnaderna.

Hur har ni jobbat med policylabb hittills?

Det finns många aspekter av delningsekonomin som behöver nya lösningar, men vi valde att undersöka hur vi kan få fler att redovisa inkomst från uthyrning av privatbostad. Det var bra som ett första testprojekt eftersom det är ett område som berör många samtidigt som det är lätt att avgränsa så att det inte sväller ut och blir för stort. Vi fick mycket stöd och hjälp av Vinnova när det gällde att hitta rätt färdriktning, och under själva processen tog vi hjälp av ett konsultbolag som började med att göra djupintervjuer med kunder. De kundinsikterna använde vi som en grund för en tredagars workshop där vi samlade medarbetare från olika avdelningar som jobbade med idégenerering och med att utveckla prototyper.

Hur gick det första projektet?

Jättebra! För det första var det både stimulerande, inspirerande och energigivande att tillsammans kunna belysa problemen ur så många perspektiv. För det andra, och det som jag kan se som en av de största vinsterna med att arbeta i policylabb, kände gruppen ett väldigt starkt ägarskap för frågan. Kundinsikterna gav oss ett engagemang att verkligen vilja lösa frågan, förändringen blev inte något jobbigt utan något vi alla såg som nödvändigt.

Hur kommer ni att jobba vidare i policylabb på Skatteverket?

Vårt innovationsteam jobbar redan med liknande metoder kring den så kallade gig-ekonomin, men vi tittar också på möjligheten att använda de här metoderna för att se vad framtidens medborgare behöver för att göra rätt. Jag tycker att det här är en fantastiskt bra arbetsform och kan bara rekommendera den!

Kontakt

Vill du veta mer om Vinnovas arbete i policylabb? Kontakta oss gärna. 

Jonas Gumbel

Handläggare

+46 8 473 32 62

Anna Löfgren Wilteus

Utlysningsansvarig

+46 8 473 32 66

Senast uppdaterad 10 maj 2021

Statistik för sidan