Internationella samarbeten - UK:

Samarbete Sverige-Storbritannien om forskning och utveckling inom flygteknik

Stängde 2 november 2018

I det här erbjudandet kan svenska organisationer söka finansiering för forsknings- och utvecklingsprojekt inom flygteknik i samarbete med Storbritannien.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och utvecklingsprojekt inom flygteknik tillsammans med Storbritannien

treklover2

Vem kan söka?

Svenska företag, organisationer, forskningsinstitut och universitet. Sökande ska ingå i konsortium med minst en industriell part från Storbritannien och en industriell part från Sverige.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Svensk budget för utlysningen är 22,5 miljoner kronor. Stödnivån är max 50 procent. Projekten ska pågå mellan 12 och 36 månader.

Viktiga datum

 • 23 jul 2018
  Öppnar för ansökan
  23 jul 2018
 • 7 sep 2018
  7 sep 2018
 • 2 nov 2018
  Ansök senast
  2 nov 2018
 • 1 mar 2019
  Projekt får tidigast starta
  1 mar 2019
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Storbritannien och Sverige gör en gemensam utlysning för forskning och utveckling inom flygteknik inom ramen för programmet EUREKA Network Projects.

  Projekten ska ha stark marknadspotential för Storbritannien och Sverige och alla ansökningar måste följa respektive flygstrategi för Storbritannien och Sverige.

  Så här ansöker ni

  • Steg 1:
   Läs den fullständiga utlysningstexten
   Svenska aktörer rekommenderas att kontakta Innovair för att diskutera projektets inriktning innan ansökan påbörjas.
   Sökande måste ladda ned och färdigställa ansökningsmallen: 
   EUREKA Project Application Form for the consortium.
   Ansökan ska skickas in av koordinator för det internationella konsortiet till:
   projects@eurekanetwork.org.
   Ämnesraden i e-postmeddelandet måste vara "UK-Sweden Aerospace Call 2018".
  • Steg 2:
   Två parallella bedömningsprocesser med oberoende externa experter i Storbritannien och Sverige.
   Samtidigt kommer projekten att utvärderas mot respektive lands flygforskningsstrategi av ATI respektive Innovair.
  • Steg 3:
   En gemensam oberoende panel mellan Storbritannien och Sverige kommer att utse vilka projekt som ska rekommenderas för finansiering. Det bör noteras att en portföljtänk kommer att användas vid valet av de projekt som ska finansieras. Framgångsrika projekt kommer att få ett beslut av EUREKA om EUREKA-label. En label innebär att de nationella konsortierna ges möjlighet att skicka in ansökningar till respektive lands finansierande myndigheter.  

  Vinnova och Innovate UK fattar det slutliga finansieringsbeslutet för vilka projekt som ska finansieras.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Innovate UK: Customer Support Services

  44 (0)3003 214 357

  support@innovateuk.gov.uk

  Aerospace Technology Institute: Customer Support Services

  44 (0)1234 907 930

  info@ati.org.uk

  Statistik för sidan Diarienummer 2018-03110