Innovationer i krisens spår:

Omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av coronaepidemin

Denna ansökningsperiod slut om 14 dagar

Vinnova öppnar en utlysning för omställning i spåren av coronakrisen. Syftet är att möta utmaningar och fånga möjligheter som samhället nu står inför. Med det här erbjudandet ger vi stöd till initiativ som genom samverkan mobiliserar för innovation för en hållbar framtid. 

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som bidrar till omställning av produktion eller verksamhet, där en första lösning är redo inom 6-12 månader. Ansökningar ska utgå från de nya behoven som uppstår på grund av corona.

Vem kan söka?

Projekt om minst två aktörer, varav en ska vara utvecklande aktör och en behovsägare. Med behovsägare menar vi den aktör som har nytta av lösningen och som ska ta hand om (förvalta, använda, sprida) resultatet av projektet. Alla sökande parter måste vara juridiska personer. 

Hur mycket kan ni söka?

Det går att söka maximalt 1 miljon kronor per projekt. Krav på medfinansiering kan finnas. 10 miljoner är avsatt till varje bedömningsomgång.

Viktiga datum

I det här erbjudandet bedömer vi ansökningar vid flera tillfällen. Därför har vi delat in ansökningstiden i flera ansökningsperioder. Det innebär att om du skickar in din ansökan före den sista dagen i en ansökningsperiod får du den bedömd i anslutning till det datumet. Men du kan skicka in din ansökan när som helst före sista ansökningsdag. I tidslinjen visas de ansökningsperioder som ligger närmast i tid.

 • Kan jag söka i utlysningen med min idé?

  I erbjudandet efterfrågar vi innovationer i coronakrisens spår. Här listar vi tre viktiga krav för din ansökan.

  1. Ansökan ska tydligt utgå från de nya behoven som uppstår på grund av krisen.  
  2. Lösningen ska ha hög grad av innovation, det vill säga hög grad av originalitet och förnyelse.  
  3. Projekt ska bidra till omställning av produktion eller verksamhet, där en lösning gör skillnad inom 6-12 månader.  

  Vad menar vi med behovsägare? 

  Med behovsägare menar vi här den aktör som har nytta av lösningen och som ska ta hand om (förvalta, använda, sprida) resultatet av projektet. Behovsägaren ska visa att behovet är riktigt och angeläget, att projektet har förutsättningar för att skala och sprida lösningen till många, att lösningen gör skillnad och är motiverad med anledning av krisen.

  På grund av det höga söktrycket ser vi gärna att en behovsägaren representerar flera aktörer eller ett större område.

  Vad innebär innovationshöjd? 

  Lösningen ska ha hög grad av innovation, det vill säga hög grad av originalitet och förnyelse. Vinnova finansierar inte rutinmässiga ändringar av varor, metoder, tjänster eller andra pågående verksamheter. Vidare finansieras inte försäljning eller löpande drift.

  Behövs medfinanisering i projektet? 

  Behövs medfinanisering i ansökan? 

  Bidrag till ekonomisk verksamhet beviljas baserat på två stödgrunder, ”industriell forskning” och ”experimentell utveckling”. Det finns tabeller som visar hur stor andel ett litet, medelstort och stort företag kan få i stöd. Resten kräver medfinansiering, genom egna insatser (exempelvis lön) av företaget. Se Guide till stödberättigande kostnader för exempel på beräkningar av kostnader.  

  Företag med behov av högre stödnivå än vad som är möjligt enligt ovanstående definitioner kan söka stöd av mindre betydelse under förutsättning att sökanden kan ta emot sådant stöd. Se kapitel 4 i utlysningstexten. 

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2020-01813

  Statistik för sidan