jdfhjkrghjerg

Välkommen till Vinnova!

Sök finansiering

<p>Just nu har vi två aktuella erbjudanden inom proteinforskning och processutveckling för biologiska läkemedel - ett för större och ett för mindre projekt.</p>
Öppnar om 5 veckor
Öppnar om 5 veckor
<p>Vi stödjer projekt som kan lösa en samhällsutmaning genom bred samverkan, och som tydligt bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.</p>
Öppnar om 7 veckor
Öppnar om 7 veckor
<p><span>Är ni ett litet, nystartat företag med en innovativ och internationellt konkurrenskraftig affärsidé? I så fall kan erbjudandet Innovativa startups – steg 1 vara något för er.</span></p>

I fokus

<p>Kan rätt utformade regler hjälpa innovationer att utvecklas? Går det snabbare att genomföra samhällsnyttiga idéer om vi kan anpassa regelverket? Det tror vi.</p>
<p>Digital teknik när den är som bäst, gör livet enklare och är en förutsättning för delaktighet. Vill du bidra till bättre hälsa, hållbar tillväxt och samhällsnytta?</p>
<p>I podden Innovation reder vi ut hur vi kan bygga en ekonomi som använder jordens resurser om och om igen. Omställningen till en cirkulär ekonomi ses av många som lösningen på resursbristen. Men vad innebär cirkulär ekonomi?</p>

Händer hos oss

24

okt 2018

Informationsmöte om inkluderande samhällen och Swafs i Horisont 2020

25

okt 2018

Obligatorisk digital årsredovisning – vad blir konsekvenserna?

26

okt 2018

Workshop om forskningsanläggningarna Ess och MAX IV

Vinnova på Facebook

< span style="display:none">hidden