jdfhjkrghjerg

Välkommen till Vinnova!

Sök finansiering

Stänger om 6 dagar
Stänger om 6 dagar
<p><span>I Utmaningsdriven innovation finansierar vi samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.</span></p>
Stänger om 5 veckor
Stänger om 5 veckor
<p>Vi riktar oss till vård- och omsorgsgivare med innovativa idéer som inkluderar någon typ av medicinsk teknik. Det kan handla om att använda befintlig teknik på ett nytt sätt eller utveckla eller implementera ny teknik som väsentligt kan förbättra det kliniska utfallet eller effektivisera vården.&nbsp;</p>
Stänger om 6 veckor
Stänger om 6 veckor
<p><span>För företag, idéburna organisationer eller offentlig verksamhet som har en ny smart lösning som kan skapa positiva samhällseffekter. Vill ni utveckla och testa den i en relevant användarmiljö?</span></p>
Stänger om 5 veckor
Stänger om 5 veckor
<p><span>Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan för smarta elektroniksystem. Projekten kan beröra allt från sensorer via byggsätt till integrerade elektronikprodukter.</span></p>
Stänger om 15 månader
Stänger om 15 månader
<p>Vinnova söker innovationer som gör livet enklare genom att finansiera digitala hjälpmedel som ökar människors funktionsförmåga och undanröjer hinder för delaktighet. Sista ansökningsdatum för bedömningstillfälle 1 är den 12 februari 2019 kl 14.00.</p>
Stänger om 8 dagar
Stänger om 8 dagar
<p>Stöd till projekt som beskriver förutsättningar för och behov av standardisering som kan stärka svensk innovation och konkurrenskraft inom områden med ny potential för standardisering</p>
Stänger om 11 månader
Stänger om 11 månader
<p>Erbjudande till inkubatorer som tidigare har fått finansiering inom Inkubationsstöd – excellens och Inkubationsstöd – erfarenhetsutbyte.</p>
Stänger om 3 månader
Stänger om 3 månader
<p><span>I det här erbjudandet stödjer vi tre typer av projektinitiativ som bygger kompetens kring industriellt nyttiggörande av storskalig forskningsinfrastruktur med avancerade experimentmiljöer motsvarande de som utvecklas vid MAX IV och ESS i Lund. Alla projektförslag ska bygga på ett behov hos minst ett företag och avse verifiering av om neutron- eller fotonbaserade tekniker är lämpliga för att möta företagets utvecklingsbehov. Uppgifterna i erbjudandet fortfarande är preliminära. Den fullständiga utlysningstexten publiceras när erbjudandet öppnar. </span></p>
Stänger om 2 månader
Stänger om 2 månader
<p><span>Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom informations- och kommunikationsteknik (IKT), exempelvis digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of Things, smarta städer eller e-hälsa.</span></p>
Stänger om 7 veckor
Stänger om 7 veckor
<p><span>Det här erbjudandet riktar sig till projektdeltagare som bibehåller och utvecklar svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem. Projekt ska ha minst två deltagare, varav minst ett företag. Universitet, högskolor och forskningsinstitut kan också delta.</span></p>
Stänger om 7 veckor
Stänger om 7 veckor
<p>Det här erbjudandet riktar sig till små och medelstora företag som vill samverka med företag och andra aktörer i Tyskland. Erbjudandet handlar om att skapa förutsättningar för att påbörja gemensamma projekt kring att utveckla produkter, teknikbaserade tjänster eller metoder inom samtliga teknik- och tillämpningsområden.&nbsp;</p>
Stänger om 6 veckor
Stänger om 6 veckor
<p><span>Med det här erbjudandet stödjer vi projekt som vill utveckla, testa och utvärdera nya lösningar på jämställdhets- och/eller jämlikhetsutmaningar. Lösningarna ska tydligt bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.</span></p>
Stänger om 6 veckor
Stänger om 6 veckor
<p><span>Med det här erbjudandet stödjer vi projekt som vill kraftsamla och utforska potentialen i nya lösningar på jämställdhets- och/eller jämlikhetsutmaningar. Lösningarna ska tydligt bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. </span></p>
Stänger om 6 veckor
Stänger om 6 veckor
I det här erbjudandet stödjer vi nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt.
Stänger om 5 veckor
Stänger om 5 veckor
<p>Inom Eurostars kan små och medelstora företag söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt. Via internationellt samarbete ger Eurostars tillgång till ny kunskap, nya samarbeten och möjligheter att testa nya marknader.</p>
Stänger om 22 dagar
Stänger om 22 dagar
<p><span>I det här erbjudandet finansieras internationella samarbetsprojekt inom området sällsynta sjukdomar. Utlysningens titel är "Transnational research projects to accelerate diagnosis and/or explore disease progression and mechanisms of rare diseases”. Vinnova och Vetenskapsrådet ett av de 14 länder som deltar i första utlysningen inom EJP RD.</span></p>
Öppnar om 22 dagar
Öppnar om 22 dagar
<p>Är du forskare eller har ett företag med verksamhet i Sverige? Då kan ni söka finansiering för forskningsprojekt inom flygteknik. Forskningsprojekten kan pågå upp till fem år, ska koordineras av industrin. Forskningsprogrammet finansieras av Vinnova och Försvarsmakten i samverkan.</p>
Öppnar om 8 dagar
Öppnar om 8 dagar
<p><span><span style="color: #000000;">Utlysningen riktar sig till företag, institut, universitet, högskola och andra juridiska personer med verksamhet i Sverige. Syftet med utlysningen är att stärka svensk konkurrenskraft inom lättviktsteknologi. </span></span></p>
<p>I vår steg för steg-översikt berättar vi hur det går till att söka och få finansiering från oss.</p>

I fokus

<p>Utvecklingen inom artificiell intelligens har potential att leda till genomgripande förändringar i våra liv, i arbetslivet och för hela samhället. Vad krävs för att AI ska bidra till det samhälle vi önskar? Vilka kunskaper behöver vi?</p>
<p>Nu testar Transportstyrelsen policylabb för att göra processen enklare för att få tillstånd för försök med självkörande fordon.</p>
<p>Se våra lediga tjänster och läs om hur det är att jobba på Vinnova, en av Sveriges mest attraktiva statliga arbetsgivare.</p>

Händer hos oss

24

jan 2019

Öppen innovation mellan stora och små företag

05

feb 2019

Svensk-finsk nätverksdag inom IKT och digitalisering

07

feb 2019

Sök resebidrag inför Life Science konferens i Zürich

Vinnova på Facebook

< span style="display:none">hidden