Utgiven
2017-februari
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2017:04
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
20
Författare
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Miljö och energi

Utmaningar är en viktig drivkraft för innovationer och de projekt vi nu finansierar kan utveckla konkurrenskraftiga och hållbara lösningar som efterfrågas globalt och som på sikt kan bidra till att skapa tillväxt och nya jobb i Sverige.

Vinnova har identifierat fyra samhällsutmaningar där Sverige har goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar: Framtidens hälsa och sjukvård, Hållbara attraktiva städer, Informationssamhället och Hållbar industriell utveckling.

Den här katalogen samlar de tre projekt som beviljades till det tredje steget under 2016 och de återges kortfattat i den här katalogen. Dessa projekt har uppnått mycket vassa och konkreta resultat redan under steg 2. Vill du söka till programmet eller är intresserad av samhällutmaningar så ta del av dessa projekt och låt dig inspireras.

Läs mer om utmaningsdriven innovation

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (931 kB)