Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem

Bokomslag Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem

Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem

Visa mer information (ankarlänk)

Denna publikation analyserar tillkomst och utveckling av fem forsknings- och innovationssystem (FoI-system) samt långsiktiga effekter av deras verksamhet under perioden 1990-2009. Vinnova och dess föregångare Nutek har i samtliga fall bidragit till FoI-systemens utveckling i form av olika centrumsatsningar.

De effekter i deltagande företag som studien dokumenterat och som är av stor affärsmässig betydelse för företagen är nya och förbättrade processer, produkter och tjänster, beslutsunderlag för kritiska tekniska vägval, ökad kvalité på interna processer och utvecklingssteg, kompetensutveckling av befintlig personal och kompetenshöjning genom rekrytering av forskarutbildade och civilingenjörer, nya arbetssätt i FoU-frågor samt tillgång till laboratorieutrustning och värdefulla nätverk.

FoI-systemen har också resulterat i 15 avknoppningsföretag som år 2009 tillsammans omsatte 160 miljoner kronor och hade 130 anställda.

FoU-resultat och forskarutbildade har även spridits till företag och industrisektorer som inte direkt medverkat i FoI-systemen som t ex inom medicinteknik, läkemedel, bygg, skog och förpackning.

För sammanfattning se "Sammanfattning - Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem" (Vinnova Rapport/Analys VA 2011:08)

Utgiven
2011-juni
Serienummer
VA 2011:07
Utgivare
Vinnova
Författare
Tomas Åström, Jakob Hellman, Pauline Mattsson, Sven Faugert, Malin Carlberg, Miriam Terrell, Petra Salino, Göran Melin, Erik Arnold, Tommy Jansson, Torbjörn Winqvist & Bjørn Asheim - Faugert & Co Utvärdering AB, Technopolis Ltd och CIRCLE, Lunds universitet
ISBN
978-91-86517-43-4
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
336

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan