Digitalisering − mer än teknik

Kartläggning av svensk forskning och näringslivets behov

Utgiven
2018-april
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2018:06
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-73-8
ISSN
1650-3104
Antal sidor
124
Författare
Joakim Björkdahl, Martin W. Wallin & Charlotta Kronblad
Pris
254 kr
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Ledning och organisering, Produktion, Tjänster, Transport

Denna rapport bygger på en studie av näringslivets digitalisering inom ett antal för Sverige viktiga branscher. Rapporten ger en lägesbild av utvecklingen och en beskrivning av utmaningar som företagen möter i samband med digitalisering och digital transformation.

Studien omfattar också en kartläggning av forskningen inom digitaliserings-området. Frågan har varit om forskningen motsvarar företagens behov och genomförs på ett sätt som bidrar till att stödja företagens utveckling.
Underlaget baseras på intervjuer med nyckelpersoner i ett stort antal företag inom tillverkningsindustri, stål och metall, fordon och transport, juridik och arkitektur. Fokus för studierna har inte varit på den tekniska utvecklingen i sig, utan på hur digitaliseringen som fenomen påverkar och skapar nya möjligheter för företag.

Vår förhoppning är att rapporten och dess rekommendationer kan stimulera till dialog men också till konkreta åtgärder som bidrar till att öka Sveriges konkurrenskraft inom digitaliseringsområdet.

Senast uppdaterad 17 december 2018

Statistik för sidan