Utgiven
2012-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2012:02
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-57-1
ISSN
1650-3104
Antal sidor
144
Författare
Anders Richtnér & Johan Frishammar (redaktörer)
Pris
243 kr
Utgivare
Vinnova och Stiftelsen IMIT - Institute for Management of Innovation and Technology
Diarienummer
2011-03693
Ämne
Ledning och organisering

Bokens syfte är att ge kunskap och inspiration åt chefer, ledare och medarbetare med intresse för kreativitet och innovation. Den baseras på forskning och tar upp exempel hämtade från många av Sveriges ledande företag. Avsikten är att belysa hur organisatoriska förhållanden påverkar förutsättningarna för kreativitet och innovation samt att ge uppslag till hur företags innovationsförmåga kan utvecklas.

Boken ges ut gemnsamt av Stiftelsen IMIT och Vinnova.