Workshop 22 oktober i Pretoria

Diarienummer 2015-05832
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Borås
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål om att identifiera och utveckla gemensamma projektidéer med sydafrikanska FOI organisationer uppfylldes.

Resultat och förväntade effekter

De FOI projektidéer som utvecklades under workshopen kommer följas upp och få ett utfall i bl a gemensamma projektansökningar.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av att projektparterna deltog på en workshop i Pretoria med syftet att identifiera och utveckla gemensamma FOI projekt med sydafrikanska organisationer. Den samlade skaran personer var relevant, liksom upplägget på gruppdiskussioner och presentationer. Vi anser gruppdiskussionerna ledde till konkreta projektideer som borde kunna leda till gemensamma FOI projekt med sydafrikanska organisationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.