WoodXZip, träbyggnadskonstruktion inför prefabricering

Diarienummer 2017-03381
Koordinator ZENERGY AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

Målet är att ha utvecklat trä-konstruktionen till en fungerande helhet inför nästa projekt, d.v.s. utifrån resultatet utveckla processen för industriellt byggande.

Förväntade effekter och resultat

Projektet innebär att genom s.k WUFI-simuleringar av flera produktvarianter, särskilt testa olika skivor som kan absorbera fuktighet, identifiera en bra produktlösning, testa ett fysiskt väggelement på HSB-LivingLab på Chalmers Campus Johanneberg. Simuleringar, mätningar och test kommer bli sammanställt i en skriftlig slutrapport inför ett fortsättningsprojekt. Fortsättningsprojektet innebär att besvara föreliggande slutrapport, genom att fokusera på teknisk utveckling av de ingående komponenterna i systemet efter den utvärdering av WoodXZip.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ar ett fortsättningsprojekt inför prefabricering av ett kostnadseffektivt, klimatneutralt och hållbart modul-byggsystem, kallat WoodXZip. Byggsystemets styrkor och svagheter och vissa tekniska detaljer har utretts. I fortsättningsprojektet kommer Chalmers tillsammans med alla projektpartner att utveckla träkonstruktionen till en fungerande helhet inför nästa projekt, d.v.s. utifrån resultatet utveckla processen för industriellt byggande.

Externa länkar

http://labs2020.com.sitebuilder.loopia.com/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.