WoodXZip, träbyggnadskonstruktion inför prefabricering

Diarienummer
Koordinator ZENERGY AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

För att utvärdera WoodXZIP-väggens hygrotermiska prestanda genomfördes följande i detta projekt: 1.Konstruktionslösning av WoodXZIP-väggelement. - 100% 2.Tillverkning av prototyp för WoodXZIP-väggelement. - 100% 3.Mätning av hygrotermisk prestanda för väggelementet på HSB Living Lab. - 100% 4.Utvärdering och mätresultat av väggens hygrotermala prestanda efter modellsimulering. - 100% 5.Simulera risk för fukt i väggen för olika svenska väderleksförhållanden. - 100%

Resultat och förväntade effekter

I jämförelse med det ”verkliga” mätresultat och den kalkylerade beräkningen visar på exakthet i simuleringen. Därför kunde simuleringen av vägg-systemet testas för olika klimatförhållanden i Sverige. Testet visade att insidan av väggen inte påverkades av några fuktproblem alls, trots fuktigt klimat i Göteborg, Lund, Stockholm, Karlstad och Luleå. Slutsatsen av analysen är att vägg-systemet kan användas i hela Sverige utan någon risk för fuktproblem.

Upplägg och genomförande

Nästa steg i processen bör vara att fokusera på kostnadseffektivisering och utformning av samtliga konstruktionsdelar av byggsystemet. När detta är bevisat konkurrenskraftigt mot traditionella bygglösningar kommer WoodXZIP-systemet vara klart för kommersialisering.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 juli 2017

Diarienummer 2017-03381

Statistik för sidan