WoodXZip, träbyggnadskonstruktion inför prefabricering

Diarienummer 2017-03381
Koordinator ZENERGY AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

Målet är att ha utvecklat trä-konstruktionen till en fungerande helhet inför nästa projekt, d.v.s. utifrån resultatet utveckla processen för industriellt byggande.

Förväntade effekter och resultat

Projektet innebär att genom s.k WUFI-simuleringar av flera produktvarianter, särskilt testa olika skivor som kan absorbera fuktighet, identifiera en bra produktlösning, testa ett fysiskt väggelement på HSB-LivingLab på Chalmers Campus Johanneberg. Simuleringar, mätningar och test kommer bli sammanställt i en skriftlig slutrapport inför ett fortsättningsprojekt. Fortsättningsprojektet innebär att besvara föreliggande slutrapport, genom att fokusera på teknisk utveckling av de ingående komponenterna i systemet efter den utvärdering av WoodXZip.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ar ett fortsättningsprojekt inför prefabricering av ett kostnadseffektivt, klimatneutralt och hållbart modul-byggsystem, kallat WoodXZip. Byggsystemets styrkor och svagheter och vissa tekniska detaljer har utretts. I fortsättningsprojektet kommer Chalmers tillsammans med alla projektpartner att utveckla träkonstruktionen till en fungerande helhet inför nästa projekt, d.v.s. utifrån resultatet utveckla processen för industriellt byggande.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.