Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Welcome App på jobbet - Branschsatsning för mångfald och integration

Diarienummer
Koordinator Welcomers AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Viktiga resultat som projektet gav

Integration är en av samhällets största utmaningar idag och det är svårt för nya svenskar att komma ut i samhället och hittar ett jobb. Welcome App tror på att hitta lösningar som skapar direktkontakt mellan målgruppen och företag. Syftet med projektet var att hitta flera vägar till rekrytering genom branschgemensamma lösningar. Resultatet blev en gemensam syn kring behovet av branschöverskridande initiativ inom bankbranschen för att underlätta rekrytering av nyanlända, som kommer tas vidare under 2019 där nyanländas röster blir hörda.

Långsiktiga effekter som förväntas

Integration är en av samhällets största utmaningar idag och det är svårt för nya svenskar att komma ut i samhället och hitta ett jobb. Welcome App tror på att hitta lösningar som skapar direktkontakt mellan målgruppen och företag. Syftet med projektet var att hitta flera vägar till rekrytering genom branschgemensamma lösningar. Resultatet blev en gemensam syn kring behovet av branschöverskridande initiativ inom bankbranschen för att underlätta rekrytering av nyanlända, som kommer tas vidare under 2019 där nyanländas röster blir hörda.

Upplägg och genomförande

Integration är en av samhällets största utmaningar idag och det är svårt för nya svenskar att komma ut i samhället och hitta ett jobb. Welcome App tror på att hitta lösningar som skapar direktkontakt mellan målgruppen och företag. Syftet med projektet var att hitta flera vägar till rekrytering genom branschgemensamma lösningar. Resultatet blev en gemensam syn kring behovet av branschöverskridande initiativ inom bankbranschen för att underlätta rekrytering av nyanlända, som kommer tas vidare under 2019 där nyanländas röster blir hörda.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2018

Diarienummer 2018-01412

Statistik för sidan