Welcome App på jobbet - Branschsatsning för mångfald och integration

Diarienummer 2018-01412
Koordinator Welcomers AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa