Welcome App på jobbet - Branschsatsning för mångfald och integration

Diarienummer 2018-01412
Koordinator Welcomers AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Welcome App tror på att hjälpa nya svenskar bygga ett större socialt och professionellt nätverk kan öka chansen till att hitta ett jobb, eftersom 7/10 får jobb genom kontakter. Syftet är att skapa kontakt digitalt mellan företag och nyanlända och träffas på Welcome event. De övergripande målet är: - Att varje nyanländ deltagare har möjlighet att bredda sitt nätverk och veta mer om arbetsmarknaden, genom att skapa 1000 möten mellan nyanlända och företagens anställda.

Förväntade effekter och resultat

Med tillgång till en plattform som skapar smidigare direktkontakt mellan företag och nyanlända, ökar möjligheten för företag att ta vara pa kompetens och arbetskraft, samtidigt som nyanlanda får större nätverk. Fler möten mellan nya och etablerade svenskar skapar dessutom öppenhet, inkludering och förståelse.

Planerat upplägg och genomförande

1) Samla hela bank och försäkringsbranschen i en branschdag för en dialog kring hur företagen i en gemensam satsning skulle kunna ta nästa kliv, där SBAB är ett exempel som kan inspirera andra liknande företag. Syftet är att starta diskussioner kring hur bank- försakringsbranschen tillsammans kan aktivera sig och sätta gemensam riktning framåt. 2) Genom denna branschdag aktivera sektorn och fler bolag och anställda som vill gå i SBABs fotspår och själva börja interagera med nyanlända genom företagsträffar och medarbetarengagemang.

Externa länkar

www.welcomeapp.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.