Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Wavebreaker pilotprojekt

Diarienummer
Koordinator Wavebreaker AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid maj 2019 - oktober 2021
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 2 - våren 2019

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var en vidareutveckling av produkten, prototyper, utfallsprover, fälttester för verifiering, IP- och marknadsföringsstrategi och utredning av affärsmodell. Ett pilotprojekt med slutkund har genomförts för att verifiera marknad, teknik och ta produkten närmare marknad. Målet med projektet har nåtts, dvs fortsatt validering av Wavebreakers kundnytta och komma ett steg närmare en första affär genom att genomföra ett pilotprojekt tillsammans med en kund. Vidare var målet att verifiera marknad, teknik, skalbarhet och affärsmodell.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har reducerat risker, validerat produktens kundnytta och kommit ett steg närmare en första affär genom pilotprojektet tillsammans med kund.

Upplägg och genomförande

Vinnova steg 2 reducerat återstående risker som affärs-, genomförande- och teknikrisk med målet att nå en första affär, ursprungligen 2021, men pga förseningar år 2022. Genom fortsatt involvering av väsentliga intressenter som gett viktiga insikter under Steg 1 var avsikten att säkerställa kundnyttan. Vi har: - Validerat kundnyttan - Verifierat genom pilotprojekt med slutkund - Reducerat återstående risker - Utvärderat affärsmodeller - Validerat skalbar produktion - Förberett för en internationell validering

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 november 2021

Diarienummer 2019-02365

Statistik för sidan