Watec

Diarienummer
Koordinator Aqua-Q AB
Bidrag från Vinnova 12 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - december 2011
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04008

Statistik för sidan