ViVA Virtuell utvärdering av fordonssäkerhet: Open-Source människomodeller för jämställd trafiksäkerhet

Diarienummer 2013-03095
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg- och transportforskningsinstitut, LINKÖPING
Bidrag från Vinnova 4 992 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - januari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med ViVA-projektet har varit att bidra till bättre jämställdhet i samhället och ökad trafiksäkerhet. Resultaten syftar till att stimulera produktionen av innovativ sätesdesign med förbättrade skydd mot whiplashskador. ViVA-projektets mål, som har uppfyllts, var att: Skapa en öppen plattform för en virtuell människomodell av en prototyp av en genomsnittlig kvinna. Demonstrera effekten av virtuella provning som komplement till fysisk provning och den virtuella människomodellen av en kvinna i upphinnandekrockprov.

Resultat och förväntade effekter

Prototypen för en ´open source´ digital människomodell i krocktester har satt Sverige i framkant inom virtuell provning och modellutveckling. Genom tillgång till en modell av en genomsnittlig kvinna har positionen inom krocktestningsområdet förstärkts ytterligare. Nuvarande kunskap gällande skadeprevention och konsumenttestning kommer att främjas genom introduktionen av protokollet för virtuell testning som utvecklas inom ViVA-projektet. Protokollet kommer också förbättra kvaliteten i processen att identifiera de bästa fordonssäkerhetssystemen.

Upplägg och genomförande

En öppen plattform för en virtuell människomodell av en prototyp av en genomsnittlig kvinna har lanserats. Dessutom har teknik som krävs för ett protokoll för virtuell provning av olika sittställningar och kön utvecklats. Virtuell provning har tillämpats i ett konsumenttest för att säkerställa att påverkan på fordonssäkerhet erhålls. Projektet har under hela projekttiden gynnats av extern rådgivning från en internationell grupp bestående av företrädare för industri och provningsorgan, samt andra experter.

Externa länkar

Open source modell av en genomsnittlig kvinna för krocksimuleringar

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.