Visit to Epigenomics AG, Berlin

Diarienummer 2011-03242
Koordinator Chundsell Medicals AB
Bidrag från Vinnova 7 130 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - december 2011
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2011