Virtuell VA-kompetens i Norr

Diarienummer 2016-03076
Koordinator VATTEN OCH AVFALLSKOMPETENS I NORR AB - Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB
Bidrag från Vinnova 388 800 kronor
Projektets löptid september 2016 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN planering

Syfte och mål

Vi har fått en bra inblick över behoven och utmaningarna av Vakins VA-verksamhet, samt kunnat inspirera medarbetarna kring olika tekniker och möjliga användningsområden. Vi har identifierat två lämpliga virtuella utvecklingsområden som skulle kunna underlätta underhållsarbetet genom att få tillgång till ritningar och kartor, tekniska specifikationer eller en tvåvägs videokommunikation med specialist för att få stöd på distans. Vidare har vi inventerat olika tillgängliga expertsystem, varav tre bedöms som lämpliga för användning tillsammans med smarta glasögon.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av förstudien har gett en tydlig inriktning att fortsatt fokusera på virtuella lösningar. Vi kommer att ansöka till ett FRÖN utvecklingsprojekt för att utveckla ett IT-stödsystem genom vidareutveckling och anpassning av smarta glasögon. Vi bedömer att detta fokus kan stötta verksamheten på bästa sätt, samt att vi även ser möjligheten att samverka med och överföra tekniken till andra verksamheter. Genom att driva denna teknikutveckling kan vi höja både kvalitén och kompetensen inom VA-branschen på lokal, regional och nationell nivå.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit framgångsrikt mycket på grund av aktörskonstellationen. Särskild möjligheten att kunna överföra erfarenheterna från vård på distans har lett till ett bra utgångsläge för projektet. Även expertisen från de externa parterna i styrgruppen har varit betydelsefullt. Att tidigt involvera den tekniska personalen genom djupgående intervjuer och kreativa gruppdiskussioner, samt inspirationsföreläsningar av experter från andra områden, har skapat en bra delaktighet hos dessa medarbetare och även gett en grogrund för ett innovativt tankesätt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.