Virtuell draganordning för logistikvagnar

Diarienummer
Koordinator FlexQube Europe AB - FlexQube
Bidrag från Vinnova 1 130 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - september 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2018

Syfte och mål

Målet med projektet är att utveckla en virtuell draganordning i syfte att ersätta mekaniska draganordningar mellan logistikvagnar. Logistikvagnarna utrustas med elektriska motorer vilket gör dem självkörande och genom den virtuella draganordningen kan vagnarna programmeras att köras i ett tåg och följa varandra utan att fysiskt vara sammankopplade med traditionell dragstång.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet av projektet är en prototyp av en vagn som är utrustad med den virtuella draganordningen och har demonstrerats och utvärderats i verklig fabriksmiljö. Projektet ska genom prototyparbetet ha utvärderat och definierat de huvudsakliga teknologierna och lösningarna som behövs för att nå funktionella och ekonomiska krav. Vidare ska projektet ha verifierat de förväntade kundfördelarna som t.ex. ökad flexibilitet, reducering av manuella operationer och förbättrad ergonomi. Den förväntade effekten av den utvecklade lösningen är avsevärt förbättrad effektivitet, flexibilitet och ergonomi inom industriell logistik.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i tre arbetspaket. Arbetspaket 1: Projicering av optisk markör Sammanställning, utvärdering och val av teknologi för att projicera och förflytta en optisk markör på fabriksgolv. Arbetspaket 2: Läsning av och bearbetning av data från optisk markör Sammanställning, utvärdering och val av kameralösning och mjukvara för att läsa av optiska markören på golvet och överföra rörelse till vagnens motorer. Arbetspaket 3 Test och verifiering Arbetspaket 1 och 2 implementeras på befintlig FlexQube-vagn och testas med syfte att nå ett ”Proof of concept” och demonstrera/verifiera innovationen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 april 2020

Diarienummer 2018-05063

Statistik för sidan