VIPS

Diarienummer 2013-01113
Koordinator Uppsala universitets Projekt Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 300 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att verifiera huruvida hårvarubaserade protokoll för cache-koherence i flerkärniga processorer var tekniskt- och marknadsmässigt gångbara i relevanta marknader. Målet var att definiera ett värdeerbjudande till ett eller flera marknadssegment. Målet anses vara uppfyllt där den initiala hypotesen har förkastats, och antagande har omprövats.

Resultat och förväntade effekter

VIPS-teknologin har implementerats i mjukvara. Via dialog med industriella intressenter och investerare fick vi feedback på att en mjukvaruversion av VIPS skulle bli möjlig att validera för kommersiella användare. Förväntade effekter nu är att spridningen av teknologin blir enklare, och bolaget Eta Scale ska bli den kommersiella aktören för detta.

Upplägg och genomförande

Projektet var i huvudsak drivet av uppfinnarna till tekniken i samarbete med Uppsala universitet Holding (UU Projekt AB). Vid behov anlitades konsulter och anställdes ingenjörer. Marknadsverifieringen baserades framför allt på möten med presumtiva användare av teknologin. Det hade varit optimalt att ha en kommersiellt erfaren projektledare som kunde fokusera enkom på projektet, men det var inte ekonomiskt möjligt. Flera avtal har knutits med europeiska samarbetspartners, samt med potentiella kunder för att validera tekniken, dvs den ursprungliga planen för verifieringen.

Externa länkar

Site for product download.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.