Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Viktad teori i Bergman rummet

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Matematikcentrum
Bidrag från Vinnova 5 216 kronor
Projektets löptid mars 2014 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med besöket hos Lunds universitet var att förbereda olika aspekter av Vinnmer Marie Curie Inkommande projektet med titel ´Dyadisk harmonisk analys och viktad teori i Bergmanrummet´. Projektet fokuserar på studiet av viktade uppskattningar för Bergmanprojektionen och använder tekniker från harmonisk analys, Vinnmer forskarens kompetensområde. Besöket gav möjlighet att ge ytterligare detaljer för de matematikska målen av projektet, med många nya frågor och tillämpningar, att göra en arbetsplan, och diskutera de finansiella delarna av projektet.

Resultat och förväntade effekter

Det slutliga resultatet av besöket i Lund var att skicka in Vinnmer Marie Curie Inkommande projektet ´Dyadisk harmonisk analys och viktad teori i Bergmanrummet´. Specifika resultat är identifikation av av matematiska problem av intresse för en stort samfund och med hög chans att lösas med tanke på de olika kompetens områdena hos forskaren och gruppen i Lund utöver de som identifierats före besöket. Skapande av en tabell med projektets finanser och identifiering av aktiviteter för att potentiell utökning av forsknings förmågor.

Upplägg och genomförande

Besöket i Lund var schemalagt till veckan 3 till 7 mars, 2014. Under veckan hade forskaren flera möten med, finans ansvariga på matematik avdelningen, Sanda Pott för att diskutera matematiken hos B_\infty och möjligeht till ytterligare utbildning som avdelingen kan erbjuda, och Alexandru Aleman för att diskutera möjliga tillämpningar av två vikts teorin för Bergmanprojektionen och utvidgning till andra områden. Forskaren gav ett seminarium om hennas nuvarande forskning på analys seminariet den 4 mars.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-01042

Statistik för sidan