Vidareutveckling av länkade öppna data för Nobelpris

Diarienummer 2013-04974
Koordinator Nobel Media AB
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Genom att skapa länkar mellan vår länkade data tjänst för Nobelpris och externa datakällor har vi gjort det möjligt att knyta ihop dessa och kan presentera relevant Nobelprisrelaterad information från flera externa datakällor på nobelprize.org. Vi har skapat generiska verktyg i form av en länkade data cache och en länkade data browser för att möjliggöra detta.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat belyser det mervärde som öppna länkade data ger när datamängder kan länkas samman på ett högkvalitativt sätt. Slutresultatet är att man nu kan göra avancerade och mycket intressanta sökningar tvärs igenom flera databaser samtidigt, samt att man enkelt kan inhämta och publicera information från flera källor. Informationsmängden som är nåbar för såväl internt bruk som för användarna, har därmed mångfaldigats.

Upplägg och genomförande

Intressanta länkade data källor med för oss unik användbar information identifierades. Vår tjänst data.nobelprize.org uppdaterades med länkar till dessa informationskällor. En länkade data cache utvecklades för att få snabb, tillförlitlig och enkel åtkomst till externa datakällor. Webbsidor på nobelprize.org utvecklades med information hämtad från flera länkade data källor. En länkade data browser utvecklades för att besökarna enkelt ska kunna navigera genom datamängden.

Externa länkar

Exempel 3 visar en SPARQL fråga över flera dataset Länkade data resursen för Nobelpris Exempelsida med information för en pristagare (Nobeldata + DBPedia + Openlibrary) Exempelsida med information för en pristagare (Nobeldata + DBPedia + Pubmed (bio2rdf)) Webbinarium som presenterar projektet Exempelsida för den inbäddade versionen av Linked Data Browser Exempelsida med information för en pristagare (Nobeldata + DBPedia)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.