Vertex Vertikala Spårväxel-en grund för ett hållbart Järnvägstransportsystem det 2.

Diarienummer 2017-05386
Koordinator VERTEX SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Att kunna testa Vertex växel i verkliga förhållanden/miljöer som kan jämställas med att växeln är i spår/trafik eller skarpt läge, är mycket värdefullt. Trafikverket har tydligt påpekat att detta är viktigt. Shift2rail organisationens företrädare Sam Berggren, vår kontaktman, har påpekat: Kan vi i ett tidigt stadium, innan inträdet till Shift2rail, som inträffar till hösten, presentera en prototyp som fungerar, och kommit en bra bit på vägen i testsammanhang, då ökar chanserna avsevärt att få ut konceptet på den europeiska marknaden i närtid.

Förväntade effekter och resultat

Projektplanen är att testa fram en prototyp av en vertikal järnvägsväxel vid Kils verkstäder i Kil. Detta skall leda till att innovationen kommer så väl förberedd som möjligt i inträdet till EU projektet Shift2rail senare på hösten 2018. Vilket innebär att konceptet kan komma samhällsnyttan till godo inom rimlig tid. Planen är att börja bygget av prototypen första veckan 2018. Månadsskiftet mars-april 2018 monteras prototypen till den banbyggnad som då skall stå klar.Vid hösten 2018 skall konceptet var så väl förberett att det kan presenteras för EU och sift2rail

Planerat upplägg och genomförande

Ritningar är klara årsskiftet 2017-2018 för tillverkning av prototypen (ÅF). RZ räknar med att den mekaniska delen av prototypen är klar mars-april för montering vid demoanläggningen. UBAB har då levererat den färdiga betongkonstruktionen till Kils verkstäder. RZ färdigställer sin mekanik med UBAB:s leverans. Därefter startar testerna i spår vid den anläggning vi byggt upp på området Kils verkstäder. Inhyrt tåg och testvagn, kommer att trafikera spåret så ofta som möjligheterna tillåter under dessa av oss kontrollerade former. Då med inhyrd arbetskraft som bemannar tågsättet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.