Verktyg som balanserare av Innovation, Säkerhet och Effektivitet i starkt konkurrensutsatta organisationer

Diarienummer 2014-06181
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Maskinkonstruktion
Bidrag från Vinnova 29 792 kronor
Projektets löptid januari 2015 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med planeringsprojektet var att besöka de delar av Rolls-Royce plc som tillverkar flygmotorer för att diskutera möjligheten att starta en multidisciplinär studie. Studien skulle fokusera på hur nyskapande verktyg, under ingenjörsprocessen, kan stödja balansen mellan säkerhet, effektivitet och innovation under påverkan från de säkerhetsstandarder för Cyber-Fysiska System som på senare år introducerats inom fordons-domänerna. Projektledaren besökte Rolls-Royce plc i januari-februari och diskuterade där ett förslag med projektledning och mjukvaru-experter.

Resultat och förväntade effekter

Det primära förväntade resultatet var en ökad förståelse för möjligheterna att genomföra den föreslagna studien och de kvalifikationsmöjligheter som finns hos Rolls-Royce plc. Detta antogs kunna göra stor skillnad i arbetet mot en projektansökan till ´VINNMER Academy Outgoing´. Resultat och effekter var bortom alla förväntningar. Experterna som deltog i mötena var positiva till det föreslagna innehållet och upplägget på projektet. De föreslog ett större omfång på projektet, och tog på sig att ordna kontakt med och involvera kontor i andra länder och andra delar av företaget.

Upplägg och genomförande

Fyra arbetsmöten skulle hållas, med 2-3 dagar mellan varje för att arbeta på ansökningen. Om det fanns behov för att diskutera vidare inom KTH innan den slutgiltiga omfattningen på projektet sattes så fanns möjlighet till ett kortare besök på Rolls-Royce plc också två veckor efter de initiala arbetsmötena. Det sista mötet var orealistiskt nära deadline, men att vara på plats under en längre tid gjorde koordineringen mycket enklare. Väl på plats så var diskussionerna väldigt givande, men a) mötena borde ordnats tidigare (redan i december) och b) all krut lagts på ett möte åt gången.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.