Verktyg för att utvärdera experter inom Life Science

Diarienummer 2014-04968
Koordinator MONOCL AB
Bidrag från Vinnova 2 700 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet avsåg att utveckla och pilotlansera ett banbrytande analysverktyg för utvärdering av relevanta experter och opinionsledare inom Life Science, samt att möjliggöra långsiktiga affärsrelationer med dessa individer. Projektet har överträffat högt ställda förväntningar och samtliga målsättningar har framgångsrikt uppnåtts. Genom projektet har analysverktyget Monocl EGO upprättats. Bland pilotkunderna återfinns världens största läkemedelsföretag Novartis, världens 11:e största instrumentföretag Bio-Rad samt flera av Sveriges Life Science inkubatorer.

Resultat och förväntade effekter

Projektets målsättning var att utveckla ett expertverktyg för lansering under Q1 2016 med fyra huvudsakliga delmål som alla uppfylldes: 1. Upprätta en skalbar maskinlärande molnbaserad arkitektur 2. Utveckla ett expertregister med industriledande kvalitet och logik för relevanssortering av experter 3. Etablera ett användarvänligt gränssnitt anpassat för branschspecifika arbetsflöden 4. Anpassa och validera en lämplig affärs- och intäktsmodell för SaaS Monocl EGO innehöll vid projektslut 6 miljoner expertprofiler, baserade på miljoner forskningsaktiviteter.

Upplägg och genomförande

10 st tydligt utformade arbetspaket genomfördes för att möta de högt ställda målsättningarna. En detaljerad produktspecifikation utarbetades vid projektstart. Utvecklingsarbete kopplat till upprättande av arkitektur och systemlogik, expertregister, relevanshantering samt gränssnitt genomfördes under stora delar av projektet. Parallellt upprättades strategier för affärs- och intäktsmodell samt skyddsposition. Pilotlansering skedde under projektets avslutande fas och Monocl EGO togs mycket väl emot av marknaden pga. det stora fokuset på behov hos Pharma och Labtech.

Externa länkar

Monocls hemsida med en beskrivning av Monocl EGO. Verktyget nås på ego.monocl.com men kräver inloggningsinformation.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.