Verksamhetsplan 2018 för basverksamheten och investeringar vid RISE riksmätplatser

Diarienummer 2017-04663
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB, Borås
Bidrag från Vinnova 21 600 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Målsättningen med riksmätplatsverksamhet vi SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB för 2018 är att kunna bibehålla samma CMCer (Calibration and Measurement Capability) som underåren 2015-2017. Detta innebär också att Riksmätplatsernas mål är en bibehållen hög nivå vad gäller näringslivsnytta. Verksamheten omfattar storhetsområdena: Massa, Längd, Volym/flöde, Kraft, Tryck, Ljud/acceleration, Tid/frekvens, Elektricitet DC/LF, Högspänning och HF/mikrovågor, Fotometri/radiometri och Temperatur.

Förväntade effekter och resultat

Riksmätplatsverksamheten, inklusive kemisk metrologi, vid RISE Research Institutes of Sweden AB sker i enligt två olika typer av projektbeskrivningar. Dels den s k basverksamhet dvs förvaltande och upprätthålande av spårbarhet till SI och dels forskning för utveckling av desamma. I detta projekt hanteras basverksamheten samt investeringar i referensutrustningar. Basverksamhet avser normaliehållning med deltagande i internationella jämförelsemätningar i enlighet med ett MRA (Mutal Recognition Arrangement) för att uppnå internationell acceptans och erkännande.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets planer och genomförande finns sammanfattade i ansökan om stöd för basverksamheteten och därtill knutna investeringar. Bakgrundsarbetet har i huvudsak utförts av respektive teknik- och storhetsområde vid RISE riksmätplatser och redovisas i sin helhet i de 14 bilagor som är en del av verksamhetsplanen och som omfattar storhetsområdena Massa, Längd, Volym/flöde, Kraft, Tryck, Ljud/acceleration, Tid/frekvens, Elektricitet DC/LF, Högspänning och HF/mikrovågor, Fotometri/radiometri och Temperatur.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.