Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Verksamhetsplan 2018 för basverksamheten och investeringar vid RISE riksmätplatser

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB,Borås
Bidrag från Vinnova 21 600 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målsättningen med Riksmätplatsverksamhet vid RISE Research Institutes of Sweden AB för 2018 var att kunna bibehålla samma CMCer (Calibration and Measurement Capability) som under 2017. Vilket innebär att syftet är bibehålla nivå på näringslivsnyttan. Verksamheten omfattar storhetsområdena: Massa, Längd, Volym/flöde, Kraft, Tryck, Ljud/acceleration, Tid/frekvens, Elektricitet DC/LF, Högspänning och HF/mikrovågor, Fotometri/radiometri och Temperatur.

Långsiktiga effekter som förväntas

Riksmätplatsverksamheten inklusive kemisk metrologi vid RISE Research Institutes of Sweden AB sker efter två typer av projektbeskrivningar. I detta projekt hanteras basverksamheten samt investeringar i referensutrustningar. Basverksamhet avser normaliehållning med deltagande i internationella jämförelsemätningar i enlighet med ett MRA (Mutal Recognition Arrangement) för att uppnå internationell acceptans och erkännande.

Upplägg och genomförande

Projektets planer och genomförande finns sammanfattade i ansökan om stöd för basverksamheteten och därtill knutna investeringar. Bakgrundsarbetet har i huvudsak utförts av respektive teknik- och storhetsområde vid RISE Riksmätplatser och redovisas i sin helhet i de ca 20 bilagor som är en del av verksamhetsplanen som omfattar storhetsområdena Massa, Längd, Volym/flöde, Kraft, Tryck, Ljud/acceleration, Tid/frekvens, Elektricitet DC/LF, Högspänning och HF/mikrovågor, Fotometri/radiometri och Temperatur. Resultaten återfinns i bifogad bilaga.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 oktober 2017

Diarienummer 2017-04663

Statistik för sidan