Verifiering Växlingsbara rullstolshjul

Diarienummer
Koordinator GEARWHEEL AB
Bidrag från Vinnova 280 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att få möjlighet till fördjupad verifiering av produktens egenskaper, tekniska lösning och efterföljande justeringar. Dialog med testpersoner och dess unika erfarenheter av rullstolars för- och nackdelar har gett företaget direktåterkoppling som varit nödvändig för utvärdering av fördelar och nackdelar. Dessa har gett värdefull input till produktförbättringar och testning av framtagna justeringar. Bolaget kommer säkerställa att det finns tillgång till denna värdefulla kunskap framöver.

Resultat och förväntade effekter

1. Förbättringsåtgärder: Drivringskonstruktion, växlingshandtag, grundfunktioner för förbättrad tillförlitlighet och användarvänlighet. 2. Veckovis återkoppling till ledning. Utvärdering och summering genomfördes med projektaktörer och bolagets styrelse/ägare, vilket skapat grundförståelse inom hela bolaget. 3. Finjusteringar genomfördes som resultat av utvärdering och segment där potentiell nytta är större har identifierats. 4. Marknadsförståelse och marknadsdialog har fördjupats. 5. Den tekniska utvecklingen utvärderas löpande gällande IPR.

Upplägg och genomförande

Den största utmaningen var tidigt i projektet: att få till en lösning med extern aktör och försäkring av testpersoner vid test av ej CE-märkt medicinteknisk produkt. Lösningen blev att bolaget anställde testpersoner och att den externa parten ansvarade för utvärderingen. Testpersoner fick nya rullstolar med växlingsbara rullstolshjul och under hela projektet skedde veckovisa avstämningar för att säkerställa hantering av risker. Bolaget upplever att projektet har nått fram till sina mål. Bolaget fick lägre projektkostnader än beräknat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.