Verifiering och systematisering av utvecklingsarbete för en konkurrenskraftig solfångarprodukt

Diarienummer 2011-01086
Koordinator Solarus Solkraft i Roslagen AB
Bidrag från Vinnova 487 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att verifiera utvecklingsarbetet av Solarus avancerade reflekterande solfångare. Delmål är att verifiera solfångarens prestanda genom mätningar under en längre period.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade effekter av resultaten ifrån projektet omfattar bättre förståelse i mätning & utvärdering av avancerade koncentrerande solfångare med asymetriskt infallsvinkelberoende.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med en analys av lämplig metod för att ge spårbarhet i de tester som genomförts vid SP i Borås under perioderna 2006-2007 samt 2009-2011. Laboratorietester av de optiska egenskaperna på täckskiva samt absorbator genomfördes vid SP optiklaboratorium i Borås. Analys av simuleringsverktyget för prestandavärdering genomfördes i Solarus forskningsenhet i samarbete med SP. Test och utvärdering (utomhusmätning) av det äldre referensexemplaret (solfångare ifrån 2006) genomfördes av SP i Borås.

Externa länkar

www.solarus.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.