Verifiering Excellens 2018-2019 BizMaker

Diarienummer 2018-02301
Koordinator Åkroken Science Park AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Att genom dessa aktiviteter öka bolagens möjligheter till kommersialisering.

Förväntade effekter och resultat

Att bolagen utvecklas väl och på så sätt bidrar till ökad tillväxt.

Planerat upplägg och genomförande

Verifieringsmedlen kommer att användas till nedan aktiviteter för våra inkubatorbolag: Externa experttjänster till företag som inkubatorn bedömer är av vikt för att verifiera idén/utveckla företaget. Inköp av marknadsstudier. Deltagaravgifter för externa utbildningar. Deltagaravgifter för mässor. Resekostnader. Lön till företagets anställda entreprenörer. Affärsområdeschef Matts Nyman kommer att fatta beslut om fördelning av finansieringen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.